• מרצים

Amir Klein, Rambam Health Care Campus
Uri Kopylov, Tel Aviv University
Alexander Korytny, Rambam Health Care Campus
Uri Ladabaum, Stanford University School of Medicine
Adi Lahat, Sheba Medical Center
Ido Laish, Sheba Medical Center
Asaf Levartovsky, Sheba Medical Center
Zohar Levi, Rabin Medical Center
Cheli Levin, Assuta Medical Center
Sharon Levy, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Lev Lichtenstein, Assuta Medical Center
Nitsan Maharshak, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Naama Maimon, Rambam Health Care Campus
Amir Mari, Nazareth Hospital
Yoav Mazor, Rambam Health Care Campus
Fred Menko, Amsterdam University Medical Center
Yael Milgrom, Hadassah Medical Center
Shulamit Monitin, Soroka Medical Center
Rabab Nasser, ORT College, Ramla
Eviatar Nesher, Rabin Medical Center
Noam Peleg, Rabin Medical Center
Daniel Pohl, University Hospital Zurich
Tova Rainis, Bnai Zion Medical Center
Relly Reicher, Sourasky Medical Center
Yehuda Ringel, Meir Medical Center
Yishai Ron, Tel Aviv Sourasky Medical Center
David Rubin, University of Chicago
Rifaat Safadi, Hadassah Medical Center
Doron Schwartz, Soroka Medical Center
Eyal Shachar, Bat Yamon Medical Center
Steven Shamah, Rabin Medical Center
Ofra Sharabi, Kaplan Medical Center
Haim Shirin, Shamir Medical Center
Ariela Shitrit, Shaare Zedek Medical Center
Amir Shlomai, Rabin Medical Center
Dror Shouval, Sheba Medical Center
Leonid Shpoker, Bnai Zion Medical Center
Ami Sperber, Ben-Gurion University of the Negev
Shelly Tartakover Matalon, Tel Aviv University and Meir Medical Center
Elez Vainer, Hadassah Medical Center
Ilan Vollovitz , Tel Aviv Sourasky Medical Center
Miroslav Vujasinovic, Karolinska University Hospital
Mati Waterman, Rambam Health Care Campus
Ian White, Rabin Medical Center
Michael Wilschanski, Hadassah Medical Center
Henit Yanai, Tel Aviv University
David Yardeni, Soroka University Medical Center
Sharif Yassin, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Ehud Zigmond, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Adar Zinger, Hadassah Medical Center
Eli Zuckerman, Carmel Medical Center

Muhammad Abu Arisha, Rambam Health Care Campus
Naim Abu Freha , Soroka Medical Center
Marianna Arvanitaki, ERCP
Amit Assa, Schneider Children’s Hospita
Raja Atreya, University Hospital Erlangen, Germany
Stephen Attwood, Durham University
Irit Avni Biron, Rabin Medical Center
Hagar Banai, Rabin Medical Center
Revital Barkan, Rabin Medical Center
Ofer Ben Bassat, Barzilai University Medical Center
Gil Ben Yakov, Sheba Medical Center
Irit Ben-Aharon, Rambam Health Care Campus
Fabiana Benjaminov, Meir Medical Center
Ruth Birk, Ariel University
Doron Boltin, Rabin Medical Center
Efrat Broide, Shamir Medical Center
Yoav Cabantchik, Hebrew University of Jerusalem
Jonathan Cohen, Lenox Hill Hospital
Michal Cohen, Rabin Medical Center
Nathaniel Aviv Cohen, Tel Aviv University
Lihi Danay, DayTwo
Dganit Daniel Avdar, Hadassah Medical Center
Roy Dekel, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Liat Deutsch, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Ram Dickman, Rabin Medical Center
Iris Dotan, Rabin Medical Center
Shai Efrati, Shamir Medical Center
Leslie Eidelman, Clalit Health Services
Rami Eliakim, Sheba Medical Center
Tal Engel, Sheba Medical Center
Ohad Etzion, Soroka Medical Center
Douglas Faigel, Mayo Clinic Scottsdale, Arizona
Haia Fainguelernt, Meir Medical Center
Anath Fluegelman, Rambam Health Care Campus
Sigal Frishman, Rabin Medical Center
Violeta Gabovich, Rabin Medical Center
Subrata Ghosh, University of Birmingham
Lihi Godny, Rabin Medical Center
Regina Golan-Gerstl, Hadassah Medical Center
Ian Gralnek, HaEmek Medical Center
Yuri Gurielm, Rambam Health Care Campus
Zion Hagay, Israeli Medical Association
David Hakimian, Hadassah Medical Center
Elizabeth Half, Rambam Health Care Campus
Cesare Hassan, Nuovo Regina Margherita Hospital
Ayal Hirsch, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Eran Israeli, Wolfson Medical Center
Harold Jacob, Hadassah Medical Center
Revital Kariv, Tel Aviv Sourasky Medical Center
Lior Katz, Hadassah Medical Center
Nimrod Kimchi, Bat Yamon Medical Center