• תקצירים

הגשת תקצירים לכינוס:
משתתפים המעוניינים להציג תקציר יכולים להגיש באמצעות אתר הכינוס עד תאריך 20 בנובמבר 2019.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על צורת ההצגה, על תאריך ועל שעת ההצגה הסופית.
תקצירים אשר יאושרו על ידי הוועדה יוכלו להיות מוצגים רק עם תשלום דמי רישום במלואם.

בעת הגשת התקציר שלך, שים לב:
יש למלא פרטים מלאים של המחבר/ים המציג/ים:
שם/שמות המחבר/ים, צריך להיות כתוב באנגלית בלבד באופן הבא:
לדוגמה: שם פרטי: A.
שם משפחה: Israeli
פרטי השתייכות המחבר/ים: שיוך למוסד/בית חולים, עיר , ארץ.
כותרת התקציר ב-CAPITAL LETTERS בלבד.
שים לב: טקסט התקציר אינו יכול לעלות על 250 מילים ואינו יכול לכלול טבלאות וגרפים.
כל התקצירים המוגשים חייבים להיות בשפה האנגלית ובהתאם לפורמט המפורט להלן:
Title (כותרת)
Purpose (מַטָרָה)
Methods (שיטות)
Results (תוצאות)
Conclusions (מסקנות)
יש לוודא כי בעת שימוש בקיצורים או בראשי תיבות בפעם הראשונה, יש להקפיד לאיית אותם במלואם עם הקיצור בסוגריים לאחר המילה המלאה בפעם הראשונה שהיא מופיעה בטקסט. לאחר מכן יש להציג את הקיצור בלבד.

על הגשת תקציר:

הקפד לבצע את כל השינויים, התיקונים וההגהות לפני ההגשה.
שים לב: לאחר שתלחץ על “שלח”, תוכל לערוך את הפרטים שלך רק עד יום שישי 20 בנובמבר 2019.
הקפד לרשום את הסיסמה שלך, מספר הגשת תקציר וכתובת דוא”ל להתחברות.

חָשׁוּב:

במידה והתקציר שלך נבחר, עליך לשלם את דמי הרישום עד יום ראשון 1 בדצמבר 2019.
לפני ההגשה, אנא השתמש ב’בדיקת איות’ במסמך WORD בכדי למנוע שגיאות כתיב.